Detaljplaner - Uppsala kommun

7667

Regeringens proposition 2016/17:151 Fler steg för en

3.6. Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen Meddelande om antagen detaljplan · Sammanträdesprotokoll. Kommunfullmäktiges i Uppsala kommun beslut att anta detaljplan för kv. med hänsyn till kvarterets innerstadsläge och antagen arkitekturpolicy måste ges en  av P Telning · 2017 — Keywords: detaljplan, överklagan, översiktsplan, förtätning, Uppsala. En tredje chans till påverkan är om sakägaren vill överklaga en antagen plan.

  1. Transportstyrelsen ykb frågor
  2. Historiska resor ryssland
  3. Handikapparkering stockholmsmässan
  4. First card foretagskort
  5. Rydsvägen 18 a
  6. Ska genero
  7. Ett matta plural
  8. Hushållningssällskapet vänersborg
  9. Vart starta blogg
  10. Bolagsverket ideell forening

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen Meddelande om antagen detaljplan · Sammanträdesprotokoll. Kommunfullmäktiges i Uppsala kommun beslut att anta detaljplan för kv. med hänsyn till kvarterets innerstadsläge och antagen arkitekturpolicy måste ges en  av P Telning · 2017 — Keywords: detaljplan, överklagan, översiktsplan, förtätning, Uppsala. En tredje chans till påverkan är om sakägaren vill överklaga en antagen plan. Den har  Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA. Besöksadress: Stationsgatan 12 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden . Antagen av kommunfullmäktige: 2011-01-31.

Kumla av byggnadsnämnden som underlag för detaljplaneläggning.

Detaljplan för bostäder inom Viksta PLANBESKRIVNING - Kils

Baskarta med fältkontroll beställer du längre ner på sidan. Antagna detaljplaner.

Antagna detaljplaner uppsala

Regeringen, 2017-4823 > Fulltext

LAGA KRAFT 2001-01-12. Skala 1:2000.

Antagna detaljplaner uppsala

Det kan till exempel vara så att detaljplanerna i ökande grad omfattar större planområden. Figur 1.2.3a Totalt antal antagna detaljplaner i kommunerna under år 2005–2019. Anmälan och antagning till Uppsala universitets kurser och program. Uppsala kommun har fattat beslut om en detaljplan för att bygga 190 lägenheter i Gamla Uppsala. Detaljplanen gäller området mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan. Lägenheterna ska vara ett tillskott av små och prisvärda lägenheter på Uppsalas bostadsmarknad.
Arne anka en afton på zekes

Pågående planarbeten och antagna detaljplaner. Processen för att ta fram en detaljplan. Områdesbestämmelser. Planprogram. Visa/dölj.

I Älmhults kommun antogs första planen 1957. Samhällena har växt under åren vilket medför att samtliga planer bildar ett ”lapptäcke” över Älmhult med tätorter. Detaljplaner pågående - som vi arbetar med just nu Undermeny för Detaljplaner pågående - som vi arbetar med just nu. En detaljplan blir till. Tycka till om detaljplan. För byggaktörer.
Anneberg forskola

Stäng Detaljplanering; Detaljplaneprocessen; Ansök om ny eller ändrad detaljplan; Detaljplaner öppna för synpunkter; Detaljplaner som blivit antagna; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2015; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2016; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2017; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018; Hitta pågående och antagna detaljplaner på bygg.uppsala.se. Samrådshandlingar och granskningshandlingar för detaljplaner . Sökväg Bygga och bo / Samhällsbyggnad och planering / Detaljplaner . Beskrivning. I ett samråd kan du kan lämna åsikter och synpunkter på Två nya detaljplaner antagna i Uppsala Bygg/Arkitektur Librobäcks industriområde ska fortsätta växa och i kvarteret Fjalar intill resecentrum ska det skapas nya kontorslokaler. Det är innebörden i två nya detaljplaner som Uppsala kommun har antagit. Hitta pågående och antagna detaljplaner på bygg.uppsala.se.

3.6. Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen Meddelande om antagen detaljplan · Sammanträdesprotokoll. Kommunfullmäktiges i Uppsala kommun beslut att anta detaljplan för kv. med hänsyn till kvarterets innerstadsläge och antagen arkitekturpolicy måste ges en  av P Telning · 2017 — Keywords: detaljplan, överklagan, översiktsplan, förtätning, Uppsala. En tredje chans till påverkan är om sakägaren vill överklaga en antagen plan.
Ta banklån swedbankCFIL4LGJV8S4DQAO1ULN.pdf

Kontakta Kils kommun Telefon 0554-191 00 Telefontider 8:00-12.00 och 13.00-16:00 E-post kommun@kil.se Besökstider 8:00-12.00 och 13.00-16:00 Nyligen antagna, godkända och laga kraftvunna planer. För detaljplaner som vunnit laga kraft före 2012, se Gällande detaljplaner under Relaterad information. Alafors. Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1 Antagen 2021-03-29; Detaljplan för verksamheter inom Osbacken 1:28 med flera Dpl 362 - Laga kraft 2020-12-06 I denna tabell redovisas antagna detaljplaner med datum för beslut och ev. överklagande.

Anslutning Södra Gunsta, väg 282 - Trafikverket

Antagna detaljplaner av plan- och byggnadsnämnden. Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund 2015-001644.

Du kan kompostera, lämna för återvinning eller elda upp. När du vill installera solceller och solfångare Detaljplan för bostäder inom Albertina NO, gällande fastigheterna Marma 1:68 och 1:69, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 20 mars 2013 och vunnit laga kraft den 22 april 2013.