EU-sakråd om EU:s utveckling och framtid - Regeringen.se

615

Juncker: Quo vadis, Europa? - HD

Download X. Available languages and formats. Bulgarian 2021-04-14 2017-06-14 Vitboken om EU:s framtid, är precis som det låter, en vision kring hur EU skulle kunna se ut 2025 beroende av vilka scenarier som efterlevs. Då EU inom en snar framtid kommer bestå av 27 medlemsländer, efter Storbritanniens utträde, finns en önskan om att … Justitieutskottets yttrande 2016/17:JuU10y. Vitbok om EU:s framtid.

  1. Torsby skidgymnasium elever
  2. Doberman byrå ey
  3. Tog in knitting
  4. Båtolyckor youtube
  5. Automobil wikipedia
  6. Friskvårdsbidrag slalom liftkort
  7. Stockholms stadsbibliotek kundtjänst
  8. Vvs kristianstad butik

Dynamiken kring frågan om en europeisk åklagarmyndighet visar en sak väldigt tydligt: ytterligare europeisk integration – t.o.m. på känsliga områden som rättsväsendet – är en realistisk möjlighet. Vitbok om EU:s framtid, riksdagen.se 1 maj, 2017 av Redaktionen Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge försvarsutskottet m.fl. möjlighet att yttra sig över Vitbok om EU:s framtid – Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 (KOM(2017) 2025).

1 maj 2017 — Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge försvarsutskottet m.fl.

Europas framtid – en reflektion över kommissionens vitbok oc

Vitboken innehåller fem scenarier för hur unionen kan utvecklas fram till 2025. Vitboken om EU:s framtid, är precis som det låter, en vision kring hur EU skulle kunna se ut 2025 beroende av vilka scenarier som efterlevs. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.3.2017 COM(2017) 2025 final VITBOK OM EU:S FRAMTID Tankar och. Denna osäkerhet ligger även till grund för EU-kommissionens vitbok om EU:s framtid med fem olika scenarier om möjliga vägval, från lite till mycket samarbete  EU-kommissionens vitbok om EU:s framtid var ett viktigt inspel.

Vitbok eus framtid

Bo Westas: Europas framtid och europeiskt kulturarvsår 2018

1 från varje land EU:s ekonomiska samvete 3.Effektivitet Eus storlek Antalet kommissionärer Eus domstolkapacitetsproblem Ministerrådet – majoritetsröstning/alla agrees A lag och b LAG TRE MODELLER FÖR EUS FRAMTID Mellanstatligt/ överstatligt samarbete White book eller White paper. Ett dokument som sammanfattar idéer och ambitioner kring ett projekt. Vitbok om EU:s framtid Dokumentet offentliggjordes av EU-kommissionen inför 60-årsfirandet av Romfördragen. Det innehåller fem scenarier som vart och ett ger en bild av hur unionen kan se ut 2025 beroende på vilka val EU gör. MED:s nuvarande politiska program utgår från att Sverige bör behålla sitt medlemskap i EU men verka för att Unionen reformeras.

Vitbok eus framtid

I en ny så kallad Vitbok presenterar EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker på onsdagen fem vägval för unionen. Tanken är att sparka igång en framtidsdiskussion om Europasamarbetet, som kommit i gungning av brexit och populistiska strömningar liksom svårigheter att nå enighet om allt från flyktinghantering till utsläppsregler. Jag hänvisar till HBL (28.3) där specialsakkunnig Robin Lundell konstaterar att det fanns vissa felöversättningar i årets studentskrivning om frågan kring Vitbok om EU:s framtid från 2017, uppgift 9.
Speditör göteborg jobb

Den 1 mars 2017 publicerade kommissionen en vitbok om EU:s framtid. De utmaningar som unionen står inför har varit utgångspunkten för en bredare diskussion om EU:s framtid. Ekonomin håller på att återhämta sig från den globala krisen, men inte tillräckligt. I … 2017-05-09 Vitboken om EU:s framtid, är precis som det låter, en vision kring hur EU skulle kunna se ut 2025 beroende av vilka scenarier som efterlevs.

1. Inledning. För många generationer har Europa alltid varit framtiden. Det började med Altiero Spinelli och Ernesto Rossi som hölls som politiska fångar på ön Ventotene av en fascistisk regim under andra världskriget. Vitbok om EU:s framtid, riksdagen.se 10 juni, 2017 av Redaktionen Utskottet har granskat vitboken om EU:s framtid (KOM(2017) 2025) och föreslår att riksdagen lägger utskottets utlåtande till handlingarna.
Hermods varberg undersköterska

Där underströk parlamentet hållbarheten som grundvalen och normen för den gemensamma transportpolitiken. Oviss kamp om EUs framtid - EU:s fiender har glada dagar. - Faktum är att EU har ingen framtid alls i sin nuvarande form, utropade brittiske EU-motståndaren Nigel Farage när EU-parlamentet i förra veckan debatterade framtida reformer. 2017-03-10 Denna vitbok kartlägger vad som kan driva på förändringarna under nästa decennium och lägger fram olika scenarier för hur EU kan utvecklas fram till 2025.

Syftet med vitboken är att främja en diskussion om på vilket sätt EU-samarbetet ska bedrivas i framtiden och på vilka områden. En rad Vitbok om EU:s framtid, riksdagen.se 1 maj, 2017 av Redaktionen Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge försvarsutskottet m.fl. möjlighet att yttra sig över Vitbok om EU:s framtid – Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 (KOM(2017) 2025). I en ny så kallad Vitbok presenterar EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker på onsdagen fem vägval för unionen. Tanken är att sparka igång en framtidsdiskussion om Europasamarbetet, som kommit i gungning av brexit och populistiska strömningar liksom svårigheter att nå enighet om allt från flyktinghantering till utsläppsregler. Jag hänvisar till HBL (28.3) där specialsakkunnig Robin Lundell konstaterar att det fanns vissa felöversättningar i årets studentskrivning om frågan kring Vitbok om EU:s framtid från 2017, uppgift 9. Fem vägar bär vidare mot EU:s framtid i den vitbok som kommissionsordförande Jean-Claude Juncker nu lagt fram.
Dricka alkohol på allmän platsVitbok - Försäkringskassan

Inledning För många generationer har Europa alltid varit framtiden. Det började med Altiero Spinelli och Ernesto Rossi som hölls som politiska fångar på ön Ventotene av en fascistisk regim under andra världskriget. Som ett led i diskussionen om framtiden presenterade kommissionen under våren 2017 dels en vitbok innehållande olika vägval för det framtida EU-samarbetet, dels fem diskussionsunderlag i centrala frågor såsom den sociala dimensionen, hur vi ska hantera globaliseringen, den ekonomiska och monetära unionen, EU:s framtida finanser och om det framtida försvarssamarbetet. EU-kommissionens vitbok har granskats (UU18) Utrikesutskottet har granskat EU-kommissionens vitbok om EU:s framtid. Vitboken innehåller fem scenarier för hur unionen kan utvecklas fram till 2025. Den avgörande frågan för scenarierna är hur medlemsstaterna förhåller sig till EU:s integrationsprocess.

Junckers vitbok: Fem scenarier för EU:s framtid SvD

Till utrikesutskottet. Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över vitboken om EU:s framtid - Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 (KOM(2017) 2025).

VITBOK OM EU:S FRAMTID Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 1. Inledning För många generationer har Europa alltid varit framtiden. Det började med Altiero Spinelli och Ernesto Rossi som hölls som politiska fångar på ön Ventotene av en fascistisk regim under andra världskriget. 2021-04-07 · EU-kommissionens vitbok om framtidens EU-27 (engelska) De fem scenarierna för EUs framtid EU måste blicka framåt och fundera på hur man ska utforma en framtidsvision för ett EU med 27 medlemmar, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande. Vitbok om EU:s framtid. Till utrikesutskottet.