MP1814 - Riksdagens öppna data

1734

Säkra aborter släcker inte liv, det räddar liv!

För barnmorskan gäller dessa båda dokument eftersom Sverige valt att barnmorskan också skall ha legitimation som sjuksköterska före inträde till barnmorskeutbildningen. Barnmorskan med sin utbildning och kompetens på området bör kunna vara den som ansvarar för … Kompetensbeskrivningen är viktig, bland annat för dem som arbetar med utbildning, säger, Ing-Marie Moegelin på Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Jon Landqvist. I dag på internationella sjuksköterskedagen lanseras den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Personaldirektören för Landstinget i Jönköpings län hänvisar bland annat till Hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska och konstaterar att kvinnor har rätt till fri abort och att de ska känna sig trygga med den personal de möter. Kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker.

  1. Bba biomembranes editorial board
  2. Attosecond to zeptosecond

Litteraturlista för SBMN20, Introduktion till reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa med fokus på graviditet och familjeplanering gällande från och med vårterminen 2021 Det finns kompetensbeskrivningar för röntgensjuksköterska samt sjuksköterska. Dessa finns för att stärka och tydliggöra yrkesrollerna och dessa yrkens specifika kunskaper. De kompetensbeskrivningar som finns idag innehåller rekommendationer om yrkeskunnande, utbildning, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt (13). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Inriktning Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivningar; 2006. I: Socialstyrelsen, editor.

Godkänd - på vilken grund? Vad ligger till Application

Specialistsjuksköterska För män och människor med andra könsidentiteter är barnmorskan också en nyckelperson gällande reproduktiv och sexuell hälsa. Barnmorskans arbete har stor betydelse för folkhälsan i Sverige. Svenska barnmorskeförbundet uppdaterade i 2018 kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska från 2006 (Svenska barnmorskeförbundet, 2018).

Kompetensbeskrivning for legitimerad barnmorska

Säkra aborter släcker inte liv, det räddar liv!

Du kan arbeta som barnmorska, vara chef, egenföretagare eller forska. Du kan också vara studerandemedlem - gratis - under tiden du utbildar dig till barnmorska. Svenska Barnmorskeförbundet (2018) Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Version 2.0 publicerad januari 2019) Barnmorskans kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Barnmorskans arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter). Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Pressmeddelande • Okt 25, 2006 15:33 CEST En reviderad kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor har utarbetats. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) Styrgrupp Projektledare Mia Barimani, dr med vet, Svenska Barnmorskeförbundet Mia Ahlberg, dr med vet, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet Anna-Karin Dykes, senior professor, Vetenskapliga råde Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2018 har utfärdats av professions-organisationen Svenska Barnmorskeförbundet.

Kompetensbeskrivning for legitimerad barnmorska

I samband med att Kompetensbeskrivningen för legiti-merad sjuksköterska och Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska, (Allmänna råd från Socialsty-relsens 1995:5) upphörde fick RfB en förfrågan av SSF att utforma en Kompetensbeskrivning för barnsjukskö-terska. En arbetsgrupp utsågs av styrelsen för RfB och ar- Socialstyrelsen har också utfärdat Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska och Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. För barnmorskan gäller dessa båda dokument eftersom Sverige valt att barnmorskan också skall ha legitimation som sjuksköterska före inträde till barnmorskeutbildningen.
Fritidsaktiviteter umeå

Genom att legitimera en yrkesgrupp vill vi i Sverige säkerställa en kvalitetsnivå i vården och skapa trygghet för patienten. Legitimation är med andra ord en form av kvalitetsstämpel gentemot en patient som söker vård hos en legitimerad arbetsterapeut. En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist I samband med att Kompetensbeskrivningen för legiti-merad sjuksköterska och Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska, (Allmänna råd från Socialsty-relsens 1995:5) upphörde fick RfB en förfrågan av SSF att utforma en Kompetensbeskrivning för barnsjukskö-terska. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018).

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. till och med SFS 2001:212) är dokumentet ”Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor” i skriftserien Allmänna råd från Socialsty-relsen 1995:5 inte längre aktuellt. Som ett första steg i en revidering av des-sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv-ning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Riksföreningen för Barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening KOMPETENSBESKRIVNING För legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Reviderad 2016-05-13 Svenska Barnmorskeförbundet (2018) Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Version 2.0 publicerad januari 2019) Barnmorskans kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Barnmorskans arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter).
Organisationsschema mall word

idag har barnmorskor en vidare roll, än den enbart stödjande, under förlossningen (Lundgren, 2010a). Barnmorskans stödjande roll är dock fortfarande en viktig del av arbetet. I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska står det att barnmorskan ska kunna ge stöd, trygghet och kontinuitet under förlossningen. Vidare Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska. Kompetens-beskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om- Barnmorskan 2015 Barnmorskan - för, av och om barnmorsko . Här publiceras texter för, av och om barnmorskan - vår profession.

I samband med att Kompetensbeskrivningen för legiti-merad sjuksköterska och Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska, (Allmänna råd från Socialsty-relsens 1995:5) upphörde fick RfB en förfrågan av SSF att utforma en Kompetensbeskrivning för barnsjukskö-terska. En arbetsgrupp utsågs av styrelsen för RfB och ar- Socialstyrelsen har också utfärdat Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska och Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. För barnmorskan gäller dessa båda dokument eftersom Sverige valt att barnmorskan också skall ha legitimation som sjuksköterska före inträde till barnmorskeutbildningen. Barnmorskan med sin utbildning och kompetens på området bör kunna vara den som ansvarar för … Kompetensbeskrivningen är viktig, bland annat för dem som arbetar med utbildning, säger, Ing-Marie Moegelin på Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Jon Landqvist. I dag på internationella sjuksköterskedagen lanseras den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska.
Jessica hajdu-nemeth


Studieguide: Barnmorskans profession, 1 hp seminarium 7/9

Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18. Specialistsjuksköterska För män och människor med andra könsidentiteter är barnmorskan också en nyckelperson gällande reproduktiv och sexuell hälsa. Barnmorskans arbete har stor betydelse för folkhälsan i Sverige. Svenska barnmorskeförbundet uppdaterade i 2018 kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska från 2006 (Svenska barnmorskeförbundet, 2018). KOMPETENSBESKRIVNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN, INRIKTNING PSYKIATRISK VÅRD PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR . 2 3 Förord 4 Arbetsprocess 5 Arbetsgrupp, referensgrupp och remissinstanser 6 Bakgrund 7 Syfte 7 Omvårdnad som disciplin Det viktigaste motivet för att ha legitimation är patientsäkerheten.

Regulation and Funding of Alternative Maternity Care Providers

Kompetensbeskrivning för barnmorskor togs också fram av Socialstyrelsen tidigare, men den är numera borttagen.

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. till och med SFS 2001:212) är dokumentet ”Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor” i skriftserien Allmänna råd från Socialsty-relsen 1995:5 inte längre aktuellt. Som ett första steg i en revidering av des-sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv-ning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Riksföreningen för Barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening KOMPETENSBESKRIVNING För legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Reviderad 2016-05-13 Svenska Barnmorskeförbundet (2018) Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Version 2.0 publicerad januari 2019) Barnmorskans kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Barnmorskans arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter). Läs mer om kompetensbeskrivning för sjuksköterskor på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats. För barnmorskor.