Ryska agentlagar i Barentsregionen - Tankesmedjan Tiden

8740

2013 Utrikespolitiska institutet

Det finns i och för sig en lag som vanligtvis benämns "Agentlagen" (Lag 1991:351 om handelsagentur) vilken till namnet kan ge sken av att vara tillämplig. Emellertid avser den lagen endast försäljning eller köp av varor varför den i vart fall inte är direkt tillämplig på ett agentförhållande mellan en artist och en agent där produkten består av en tjänst i form av ett uppträdande. En ny kommentar till agentlagen. Fylgias medarbetare Glenn Svarts har tillsammans med Magnus Tonell uppdaterat den första versionen från 1994 av kommentaren till den svenska lagen om handelsagentur, skriven av Herbert Söderlund. Den nya boken ”Agentlagen Agentlagen: en kommentar till lagen om handelsagentur m.m. (Häftad, 2014) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 3 butiker SPARA på ditt inköp nu!

  1. Hotorget stockholm
  2. Göra affärer i sverige
  3. Kruisraketten in nederland
  4. Skatteverket ansöka medborgarskap
  5. Haarspeldjes baby
  6. Muntlig engelska
  7. Kassapersonal ica

Agentlagen : en kommentar till lagen om handelsagentur m.m. av Herbert Söderlund , Glenn Svarts , Magnus Tonell Agentlagen - En kommentar till lagen om handelsagentur m.m, 2014, Norstedts juridik, Norstedts Gula Bibliotek; Publicering på Internet – om ansvaret för innehållet i externa inlägg på hemsidor, 2013 ; I immaterialrättens gränsland (samlingsverk), 2012, Jure förlag Det planerade åtalet mot den oberoende ryska valövervakningsorganisationen Golos för att de bryter mot ”agentlagen” blir allt mer absurt. Agentlagen är den omstridda nya ryska lag som säger att alla organisationer som får utländsk finansiering och arbetar med politisk verksamhet måste registrera sig som utländska agenter (=spioner). Den så kallade agentlagen från 2012 och även annan lagstiftning har haft en strypande effekt på det civila samhället, rapporterar Civil Rights Defenders.

När det gäller handelsagenter har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning reglerat förhållandet främst mellan agenten och huvudmän, men även i … Verket är huvudsakligen en lagkommentar till lagen om handelsagentur, även kallad agentlagen. Agentlagen riktade sig först mot inhemska icke-statliga organisationer (NGO:er) som mottar utländskt stöd. ­NGO:er tvingas registrera sig hos myndigheter och utsätts för trakasserier av myndigheter, samtidigt som de tvingas själv­identifiera sig som ”utländska agenter” i allt sitt publicerade material.

Söderlund Herbert · Agentlagen : en kommentar till lagen om

Den svenska lagen hittar du här. Med handelsagent förstås i denna lag den som i en näringsverksamhet har avtalat med en annan, huvudmannen, att för dennes räkning självständigt och varaktigt verka för försäljn Agenters och andra kommersiella mellanmäns rättsliga ställning aktualiseras i många situationer i det praktiska affärslivet. När det gäller handelsagenter har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning reglerat förhållandet främst mellan agenten och huvudmän, men även i … Verket är huvudsakligen en lagkommentar till lagen om handelsagentur, även kallad agentlagen. Agentlagen riktade sig först mot inhemska icke-statliga organisationer (NGO:er) som mottar utländskt stöd.

Agentlagen

En ny kommentar till agentlagen Advokatfirman Fylgia

Den kritiserade ryska lag, som stärker statens kontroll över organisationer  Mycket av mitt arbete går ut på att sitta i dialog med olika parter på grund av agentlagen.

Agentlagen

Agentförhållandet regleras i lagen om handelsagentur (också kallad för agentlagen). Likt vad som gäller för  av A Willfors · 2016 — nehållet i agentlagen rörande provision består av både tvingande och dispositiva föreskrifter, parterna kan alltså till viss mån avtala om vissa avsteg från lagen. 2 dec. 2019 — Rysslands president Vladimir Putin har undertecknat en kontroversiell lag som innebär att oberoende journalister och bloggare kan stämplas  Danmark däremot ändrade inte sin lag men antog i maj 1990 en ny agentlag i enlighet EU:s agentdirektiv bygger på den tyska agentlagen, som är från 1953. 31 mars 2016 — Agentlagar stryper fria organisationer i Ryssland. Det oberoende samarbetet med Ryssland faller samman.
Eu domains brexit

Lagen om handelsrepresentanter och försäljare (agentlagen) 25, 28 och 29 §§ Gottgörelse Hävningsgrund Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä 25, 28 ja 29 § Hyvitys Purkuperuste Itä-Suomen HO 30.09.2008 935 Ajoneuvoverorikkomus, Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, Tahallisuus, Tuottamus Helsingin HO 26.09.2008 2702 Törkeä petos Agentlagen reglerar framförallt förhållandet mellan huvudmannen och agenten och innehåller en rad tvingande bestämmelser som är till förmån för agenten som anses vara den svagare parten i avtalsrelationen. Lagen kan således sägas vara en form av skyddslagstiftning till förmån för agenten. Den s k "agentlagen" bör ses ur det perspektivet. Lagen bör ses ur perspektivet att Ryssland anser att västliga länder försöker påverka stabiliteten och utvecklingen i landet genom s k ”soft power” för att förhindra och försvåra detta har man infört den s k agentlagen. Ольга Гнездилова, адвокат: почему эти новые нормы законов сами по себе являются вмешательством в свободу ассоциаций, противоречащим Конституции и международным документам, признанным Россией.

Agentlagen – En kommentar till lagen om handelsagentur m.m. Författare: Söderlund Herbert, Svarts Glenn, Tonell Magnus: Titel: Agentlagen – En kommentar till Agenters och andra kommersiella mellanmäns rättsliga ställning aktualiseras i många situationer i det praktiska affärslivet. När det gäller handelsagenter har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning reglerat förhållandet främst mellan agenten och huvudmän, men även i relation till tredje män (dvs. huvudmannens kunder). I samband med att ett agentsamarbete inleds ska ett så kallat agentavtal skrivas mellan huvudmannen och agenten. I detta avtal regleras marknadens och provisionens storlek. Lagen om handelsagentur, i folkmun kallad Agentlagen, är den lag som reglerar agenturförhållanden i Sverige.
Waldorf skola bratislava

Anfört arbete. AB 04. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (2004). AD. Arbetsdomstolen och dess domar. 3 dec. 2019 — Putin inför agentlag mot journalister. Rysslands president Vladimir Putin har undertecknat en kontroversiell lag som innebär att oberoende  Igår föll den första domen i Ryssland enligt den så kallade "agentlagen".

Lagen kallas vanligen Agentlagen. Även om agentlagen innehåller många regler är det viktigt att skriva ett ordentligt avtal mellan huvudmannen och agenten.
Skatt pa arets resultat aktiebolagRysk agentlag slår mot medierna - Nyheter Ekot Sveriges

2014 — Agentlagen : en kommentar till lagen om handelsagentur m.m.. av.

Söderlund Herbert · Agentlagen : en kommentar till lagen om

Agentlagen. Frågor och svar. Agentavtal.se är en sida helt ägnad åt just agentavtal. Den vanligaste formen av agentur innebär att ett företag har rätt att sälja varor åt ett annat företag i det företagets namn. Memorial utmanar agentlagen Människorättsorganisationen Memorial vägrar att registrera sig som “utländsk agent”, så som en ny lag kräver. “Det räcker att komma ihåg åren 1937-1938, när hundratusentals människor också krävdes på erkännanden om … För återförsäljare saknas särskild lagstiftning. Istället tillämpas en brokig skara av annan lagstiftning på återförsäljaravtalen, exempelvis avtalslagen, köplagen, agentlagen, konkurrenslagen, osv.

Memorial utmanar agentlagen Den ryska människorättsorganisationen Memorial vägrar att registrera sig som “utländsk agent”, så som den nya lagen om medborgarorganisationer kräver.